"נקודת האיזון" לבעלי שליטה בשנת 2014

עד איזה שכר ישנה כדאיות למשוך כ"משכורת", ומעבר לאותו השכר ישנה כדאיות למשוך כ"דיבידנד".

 

שיעור המס השולי של יחיד עד לשכר של 14,000 ₪ הינו 22%, ובשכר שכזה גם בשילוב של דמי ביטוח לאומי בוודאי ישנה כדאיות למשכורת.

נבדוק בפרק זה לגבי שכר שבין 14,000 ₪ ל- 20,000 ₪, שבגינו ישולם מס בשיעור של 32.4% (בשנת 2014), וכן שכר שבין 20,000 ₪ ל- 41,830 ₪, שבגינו ישולם מס בשיעור של 36% (בשנת 2014).

 

משכורת חודשית של 14,000 ₪ עד 20,000 ₪:

בשכר של 14,000 ₪ עד 20,000 ₪ המס השולי הוא 32.4%, אך יש להוסיף לסכום זה את דמי הביטוח הלאומי.

דמי הביטוח הלאומי (עד לתקרה שהינה בסך של 42,435 ₪ (במונחי 2013). חלק המעביד בדמי הביטוח מעודכן לשנת 2014, במסגרת תיקון 143 לחוק הביטוח הלאומי).

חלק העובד: 11.79% (לבעל שליטה)

חלק המעביד: 6.82% (לבעל שליטה)

 

נערוך תחשיב לגבי תוספת עלות שכר של 100 ₪ (מעל ל- 14,000 ₪).

במישור החברה: כדי שעלות השכר יהיה 100 ₪, הרי שסכום המשכורת יהיה: 100/1.0682=93.61 ₪.

כלומר, במידה והמשכורת היא 93.61 ₪, ה"עלות" לחברה היא 100 ₪ (לאחר הוספת "חלק מעביד" בביטוח לאומי המשולם ע"י החברה).

משכר של 93.61 ₪ יש להפחית 32.4% מס הכנסה (30.33 ₪), וכן 11.79% דמי ביטוח לאומי (11.04 ₪).

סה"כ נטו ליחיד: 52.24 ₪. סה"כ מס כולל: 47.76%.

כפי שראינו בפרק הקודם, שיעור המס הכולל במשיכת דיבידנד יהיה: 48.55%.

כלומר, ההפרש לטובת משיכת משכורת הוא: 0.79%.

 

משכורת חודשית של 20,000 ₪ עד 41,830 ₪:

בשכר של 20,000 ₪ עד 41,830 ₪ המס השולי הוא 36%, אך יש להוסיף לסכום זה את דמי הביטוח הלאומי.

דמי הביטוח הלאומי (עד לתקרה שהינה בסך של 42,435 ₪ (במונחי 2013). חלק המעביד בדמי הביטוח מעודכן לשנת 2014, במסגרת תיקון 143 לחוק הביטוח הלאומי).

חלק העובד: 11.79% (לבעל שליטה)

חלק המעביד: 6.82% (לבעל שליטה)

נערוך תחשיב לגבי תוספת עלות שכר של 100 ₪ (מעל ל- 20,000 ₪).

במישור החברה: כדי שעלות השכר יהיה 100 ₪, הרי שסכום המשכורת יהיה: 100/1.0682=93.61 ₪.

כלומר, במידה והמשכורת היא 93.61 ₪, ה"עלות" לחברה היא 100 ₪ (לאחר הוספת "חלק מעביד" בביטוח לאומי המשולם ע"י החברה).

משכר של 93.61 ₪ יש להפחית 36% מס הכנסה (33.7 ₪), וכן 11.79% דמי ביטוח לאומי (11.04 ₪).

סה"כ נטו ליחיד: 48.87 ₪. סה"כ מס כולל: 51.13%.

כפי שראינו בפרק הקודם, שיעור המס הכולל במשיכת דיבידנד יהיה: 48.55%.

כלומר, ההפרש לטובת משיכת דיבידנד הוא: 2.58%.

מבחינת שיעורי-המס ישנה כדאיות למשוך משכורת עד ל- 20,000 ₪ בחודש, והיתר למשוך כדיבידנד.

נקודת האיזון היא משכורת חודשית של 20,000 ₪.

הערה: בתחשיבים האלה לא התייחסנו לשיקולים של תשלומי "הפרשות סוציאליות" "על-חשבון-החברה".