תיקון 209 לפקודת מס הכנסה

החל מינואר 2016 יהיה צמצום בהטבות המס הנובעות מהפרשות לפנסיה, גמל וביטוח פנסיוני.

להלן השינויים:

 

 

 

הוכהויזר יועצי מס   |   טלפון: 04-8625171   |  פקס:  04-8621879   |   רחוב בית שאן 19, ת"ד 5464, חיפה 33173   |   amirh7@netvision.net.il   |   © כל הזכויות שמורות להוכהויזר יועצי מס